Konular

Sempozyum Konuları:

 • Sarı Saltuk Gazi’nin Hayatı, Tarihî Şahsiyeti ve Menkıbeleri
 • Sarı Saltuk Gazi’nin Yaşadığı Dönemin Şartları ve Sarı Saltuk Gazi’nin Seyahatleri
 • Sarı Saltuk Gazi’nin Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri ve Önemi
 • Sarı Saltuk Gazi’nin Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşmasına Katkıları
 • Sarı Saltuk Gazi’nin Seyahat Ettiği Coğrafyalara Katkıları
 • Saltuknâme’nin Ortaya Çıkışı ve Gerekçeleri
 • Saltuknâme’nin Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri ve Önemi
 • Yabancı Kaynaklarda Sarı Saltuk Gazi ve Saltuknâme
 • Arşiv Belgeleri Işığında Sarı Saltuk Gazi ve Saltuknâme
 • Anadolu ve Balkanlarda Sarı Saltuk Makamları
 • Türk Dilinin Gelişim Sürecinde Saltuknâme’nin Yeri ve Önemi
Bu içerik 03.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2299 kez okundu.